Foto: DI Katharina Schiffl

Arch. DI Daniel FÜGENSCHUH
Präsident
 

Foto: DI Katharina Schiffl

BR h.c. DI Klaus THÜRRIEDL
Vizepräsident

 

Foto: DI Katharina Schiffl

Arch. DI Katharina FRÖCH
Vorsitzende der Bundessektion Architekt:innen

Foto: DI Katharina Schiffl

DI Hermann WALLNER
Vorsitzender der Bundessektion Zivilingenieur:innen

Foto: DI Katharina Schiffl

Arch. DI Rainer WÜHRER
stv. Vorsitzender der Bundessektion Architekt:innen
 

Foto: DI Katharina Schiffl

DI Thomas EICHHOLZER
stv. Vorsitzender der Bundessektion Zivilingenieur:innen


Gremien der Bundeskammer 2022-2026

Bundeskammer-Kammertag

Arch. DI Daniel Fügenschuh
Präsident

BR h.c. DI Klaus Thürriedl
Vizepräsident

DI Thomas Auzinger
Univ. Prof. DI Peter Bauer
DI Dr. techn. Herbert Josef Döller
DI  Thomas Eichholzer
Arch. DI Barbara Frediani-Gasser
Arch. DI Katharina Fröch
DI Michael H. Gasser
DI Andreas Gobiet
DI Karl H. W. Grimm
Arch. DI Eva Gyüre
Arch. DI Marko Jell-Paradeiser
Arch. DI Günter Katherl
DI Georg Kofler
DI Dr. Rainer Franz Kolator
Arch. DI Veronika C. König
Arch. DI Barbara Landrock
DI Reichart Carl Albin Marius
DDI Regina Mayer, MA
DI Herbert Mühlburger, BSc
Arch. DI Heinz Plöderl
DI Dr. Arne Ragossnig, MSc (OU)
DI Michaela Ragossnig-Angst, MSc (OU)
Arch. DI Evelyn Rudnicki
Arch. DI Burkhard Schelischansky
Arch. DI Carmen Schrötter-Lenzi
Arch. DI Susanne Seyfert
DI Peter Skalicki-Weixelberger
Arch. DI Bernhard Sommer
DI Gustav Spener
Arch. DI Frank Stasi
DI Cora Stöger
Arch. Mag. Michael Strobl
Arch. Mag. arch. Snezana Veselinovic
Arch. Dipl.-Ing. Hanno Vogl-Fernheim
Dipl.-Ing. Helmut Wackenreuther
Dipl.-Ing. Hermann Wallner
Arch. Mag. Nico Weiß
Arch. Dipl.-Ing. Rainer Wührer

 

 

Bundeskammer-Vorstand

Arch. DI Daniel Fügenschuh
Präsident

BR h.c. DI Klaus Thürriedl
Vizepräsident

DI Peter Bauer
DI Thomas Eichholzer
Arch. DI Barbara Frediani-Gasser
Arch. DI Katharina Fröch
DI Michael H. Gasser
Arch. DI Bernhard Sommer
DI Gustav Spener
DI Cora Stöger
Arch. DI Hanno Vogl-Fernheim
DI Hermann Wallner
Arch. Mag. Nico Weiß
Arch. DI Rainer Wührer

Bundeskammer-Präsidium

Arch. DI Daniel Fügenschuh
Arch. DI Bernhard Sommer
DI Gustav Spener
DI Cora Stöger
BR h.c. DI Klaus Thürriedl
Arch. DI Hanno Vogl-Fernheim