German for Technicians (Beginners, A1)

Introductory course for technicians with non-German mother tongue | Classroom-based course

Target group
Refugees from Ukraine with non-German mother tongue and technical training who would like to acquire basic knowledge of the German language.

Prerequisite for participation
A very good knowledge of the Latin writing system is a prerequisite for attending the course.

Course content
The focus is on everyday language (both oral and written).
The following contents are covered (a selection):

- Introduction to German grammar
- General vocabulary
- Everyday situations, e.g. introducing oneself, family, personal, job
- Appointments, time
- Writing short notes
- Reading and understanding short and simple texts

An experienced trainer from a renowned Viennese language institute will lead this course.
Please note that this is a language course. There will be no teaching of construction-specific knowledge by a planner. The course teaches vocabulary, language structure and grammar.

Completion
With 75% attendance you will receive a certificate of attendance.
After attending the course, it is possible to take a language exam at level A1 for the Austrian Language Diploma (ÖSD). Separate registration is required for the language exam as part of the course.

Maximum number of participants | 16

Course venue |zt: akademie, Karlsgasse 9, 1040 Vienna

Organiser | zt akademie gmbh, Karlsgasse 9, 1040 Vienna

Dates
23.5. | 24.5. | 30.5. | 1.6. | 7.6. | 8.6. | 13.6. | 15.6. |20.6. | 22.6. each 1:00 - 4:15 p.m.
27.6. final class 13:00 - 15:00 hrs

Registration deadline | 16.5.2022, 12 noon

Please register here.

If all 16 places are taken, your details will automatically be transferred to a waiting list. we will inform you, if a place is available. If you do not get a place for this course, we will inform you, when the next course takes place.

Costs |Free of charge for refugees from Ukraine
In its board meeting on 25.3.2022, the Federal Chamber of Civil Engineers decided on a budget of 30,000 euros to help refugee planners enter professional life in Austria. The four provincial chambers immediately pledged a further 5,000 euros each. This means that 50,000 euros can be used for the targeted support of Ukrainian refugees who were working there as planners.


Німецька мова для інженерів (початківці, A1)
Вступний курс для інженерів, які не є носіями мови | Захід проводиться у живому форматі.
Організатор: zt: akademie у співпраці з Федеральною палатою інженерів-будівельників

Цільова аудиторія
Біженці з України, неносії німецької мови, з професійною технічною освітою, які бажають отримати базові знання німецької мови.

Обов'язкова умова Вашої участі
Дуже добре знання латинської системи письма є обов’язковою умовою для відвідування курсу.

 Зміст курсу
Основна увага приділяється повсякденному спілкуванню (як усному, так і письмовому).
Будуть розглянуті наступні теми (на вибір):

    Вступ до німецької граматики
    Загальна лексика
    Повсякденні ситуації, наприклад: знайомство, родина, особисте, професія
    Планування зустрічі, дата/час
    Написання коротких нотаток
    Читання та розуміння коротких та простих текстів

Цей курс вестиме досвідчений тренер відомого віденського інституту іноземних мов.

Прохання звернути увагу на те, що мова йде про мовний курс. Організатор не надає спеціальних знань із галузі будівництва. Курс ознайомює учасників з лексикою, структурою мови та граматикою.

На прикінці курсу
За умови 75%-ї присутності, Ви отримаєте сертифікат-підтвердження участі.
Після відвідування курсу у Вас є можливість скласти мовний іспит на рівні А1 для отримання австрійського мовного диплому (ÖSD). Для проходження мовного іспиту в рамках курсу необхідна окрема реєстрація.

Максимальна кількість учасників | 16 осіб

Місце проведення курсу | zt: akademie, Karlsgasse 9/Карлсгассе 9, 1040 Відень

Організатор | zt akademie gmbh, Karlsgasse 9/Карлсгассе 9, 1040 Відень

Дати проведення
23.5. | 24.5. | 30.5. | 1.6. | 7.6. | 8.6. | 13.6. | 15.6. |20.6. | 22.6. з 13:00 до 16:15
27.6. Підсумкове заняття з 13:00 до 15:00

Кінцевий термін реєстрації | 16 травня 2022 р./12.00

Реєстрація
Для реєстрації надішліть електронного листа на адресу office@arching.at

Обов’язковою інформацією для реєстрації є Ваше прізвище, ім’я та адреса електронної пошти.

Вартість | безкоштовно для біженців з України.